Underleverandører om grunnrenteskatten:

Investeringer for over 40 milliarder kroner er lagt på is som følge av regjeringens forslag til grunnrenteskatt for havbruksnæringen, ifølge Sjømat Norge/Ilaks.Konsekvensene er allerede merkbare og rammer distriktsarbeidsplasser hos underleverandørene ekstra hardt.

Lenke til GATH- youtube-kanal 

 

– Hva har vi gjort galt?

PE. Bjørdal har vært en viktig hjørnesteinsbedrift i Ørsta i 114 år. De siste tiårene har de spesialisert seg på løsninger til havbruksnæringen. Pandemi og uro i Europa har gjort at de måtte gjennom en omstillingsprosess. Når det endelig så ut til å lysne, kom regjeringens forslag til økt grunnrenteskatt. Da stanset ordreinngangen helt opp:

– Vi kom oss gjennom en pandemi, og som internasjonal leverandør er vi påvirket av krig og uro. Men dette er verre, sier daglig leder Bjørn Meek i PE Bjørdal.

Bedriften har ca. 90 ansatte, og i fjor måtte de redusere staben med 20-25 stillinger. Uforutsigbare rammebetingelser gjør at de holder pusten og vurderer nye tiltak for å redusere kostnader.

– Vi lurer på hva vi har gjort galt når regjeringen truer med å innføre tiltak som straffer oss så hardt. Nå må politikerne på banen før det er for sent, sier Meek.

Jokerbutikken på vent
I Larsnes i Sande kommune har hjørnesteinsbedrifta Larsnes Mek. hatt gode tider i takt med forbindelse med bygging av brønnbåter. De er i ferd med å investere 350 millioner, blant annet en splitter ny tørrdokk som ruver i bygda. Nå fortviler verftet etter nyheten om regjeringens lakseskatt. brønnbåtrederiene venter med bygging av flere skip til de vet utfallet av grunnrentebeskatningen.

– Laksen har ført til verdiskapning langs hele kysten. Nå må politikerne tenke seg nøye om. Jeg har alltid vært optimist, men nå håper jeg de som har kommet med forslaget til ekstra lakseskatt tar til vettet, sier verftsdirektøren.

Et steinkast unna verftet ligger den lokale Joker-butikken på Larsnes. Høy aktivitet på verftet har gjort at kjøpmann Anette Gulbrandsen er i ferd med å utvide bygdas eneste dagligvarebutikk. Men også hun har satt bremsene på.
– Vi må dessverre vente med å utvide til vi vet hvordan det går med verftet, sier hun.

Utlandet klare til å overta
Artec Aqua, med hovedkontor i Ålesund, er blitt en verdensledende leverandør av løsninger til landbasert oppdrett. Gründer Bjørn Finnøy sier at uforutsigbarheten i Norge gjør at de og flere andre havbruksaktører nå ser til utlandet.

– Skal vi beholde konkurransefortrinnet som Norge har i dag, med kompetanse, naturgitte forhold og ledende teknologi, da må rammebetingelsene være på plass. Med en gang man begynner å skyve og endre på dette, er det åpenbart stor vilje og interesse for å bygge oppdrettsanlegg i utlandet, sier Finnøy.

– For Norge sin del frykter jeg det vil bety at vi bygger ned norsk oppdrettsnæring. Det vil betyr mye for arbeidsplasser langs kysten, sier han. 

Dette en frykt som flere i bransjen deler.

Fra optimist til forvilelse

CEO i MMC First Process, Petter Leon Fauske, var optimist da regjeringen presenterte satsing på havbruk i Hurdalsplattformen. Men pipen fikk en annen lyd da samme regjering like etter foreslo en voldsom økning av grunnrenteskatten.

Fauske mener politikerne umulig kan forstå hvilke ringvirkninger skattesjokket vi gi. 

– Jeg har en innstendig bønn til politikerne om å se helheten og ringvirkningene når vi rokker ved forutsigbarheten Norge er kjent for å ha. Begynner dette å forvitre er det hvert fall én ting som er sikkert: Det er mange kompetansemiljø og godt motiverte folk rundt omkring i verden som er klare til å ta over posisjonen som Norge har hatt frem til nå.

– Kan få store konsekvenser

Ved verftet Aas Mekaniske i Vestnes er det høy aktivitet. Der er de i ferd med å ferdigstille flere nye brønnbåter og fiskefatøy. De siste årene har de levert nye brønnbåter på løpende bånd til Sølvtrans. Det har gitt arbeid til en rekke underleverandører, som den familieeide elektroinstallatøren Vik Elektro.

– Akkurat nå har vi ca. 80 årsverk i sving her og all aktivitet er knyttet opp mot havbruksnæringen. Men nå har nye prosjekter stanset helt opp på grunn av usikkerheten de nye forslagene har bragt med seg. Så hvis det ikke blir en avklaring snart, vil det få store konsekvenser for vår aktivitet, sier administrasjonssjef Ole André Vik i Vik Elektro.