På Verdiskapingskonferansen 2023, skal vi samle næringen og verdikjeden samt politikere og media på en felles arena og presentere et konstruktivt og godt program.

 Vi skal belyse konsekvenser av de foreslåtte endringene i rammebetingelser for havbruksnæringen, og forklare hvilke ringvirkninger disse endringene vil ha for leverandørindustri, teknologiindustri og samfunnet.

Vi skal se på våre felles muligheter. Vi har som mål å bidra til stabile rammevilkår for trygg vekst. Vi skal diskutere betydningen av å opprettholde posisjonen som ledende leverandør av sunn og bærekraftig sjømat i tiden fremover, og hvordan dette skaper arbeidsplasser og verdier for hele landet.

 Vi er i ferd med å få på plass rammeverket for konferansen og noen av de som skal bidra på scenen enten gjennom foredrag eller debatter.

 GATH, som har tatt initiativet, har alt fått tilbakemelding om at Norsk Industri, Eksfin, Sjømatrådet, Stiim og flere andre ønsker å bidra. Vi ønsker å involvere de andre klyngene og organisasjonene innen sjømat, havbruk og industri til å bidra i programmet.

 Målet er å samle hele næringen til en felles dag, slik at vi sammen kan få fram den samlede verdiskapningen, vise hvor viktig sjømat er for kysten, og hvor viktig denne næringen er for den globale sjømatindustrien.

En dag og et program som er viktig for Norge.

 

Påmelding her