Verdiskapingskonferansen 2023

Radisson Blu Scandinavia Hotel – Holbergsgate 30, Oslo

Torsdag 20. April

 

På Verdiskapingskonferansen 2023, skal vi samle næringen og verdikjeden samt politikere og media på en felles arena og presentere et konstruktivt og godt program.

 Vi skal belyse konsekvenser av de foreslåtte endringene i rammebetingelser for havbruksnæringen, og forklare hvilke ringvirkninger disse endringene vil ha for leverandørindustri, teknologiindustri og samfunnet.

Vi skal se på våre felles muligheter. Vi har som mål å bidra til stabile rammevilkår for trygg vekst. Vi skal diskutere betydningen av å opprettholde posisjonen som ledende leverandør av sunn og bærekraftig sjømat i tiden fremover, og hvordan dette skaper arbeidsplasser og verdier for hele landet.

 Vi er i ferd med å få på plass rammeverket for konferansen og noen av de som skal bidra på scenen enten gjennom foredrag eller debatter.

 GATH, som har tatt initiativet, har alt fått tilbakemelding om at Norsk Industri, Eksfin, Sjømatrådet, Stiim og flere andre ønsker å bidra. Vi ønsker å involvere de andre klyngene og organisasjonene innen sjømat, havbruk og industri til å bidra i programmet.

 Målet er å samle hele næringen til en felles dag, slik at vi sammen kan få fram den samlede verdiskapningen, vise hvor viktig sjømat er for kysten, og hvor viktig denne næringen er for den globale sjømatindustrien.

En dag og et program som er viktig for Norge.

 

Klikk her for Booking av rom på konferanse hotellet Radisson BLU Scandinavia Hotell

PROGRAM

 

07:30 – 08:00 Registrering

08:30 Åpning ved…

08:45 Tema – Speaker1

09:15 Tema – Speaker2

09:45 Tema – Speaker3

10:15 Kaffepause

10:45 Tema – Speaker4

11:15 Tema – Speaker5

11:45 Tema – Speaker6

12:15 Lunsj

13:15 Tema – Speaker7

13:45 Tema – Speaker8

14:15 Tema – Speaker9

14:45 Kaffepause

15:15 Tema – Speaker10

15:45 Avslutning og oppsummering

19:00 Konferansemiddag

SPEAKERS

Speaker 1

Tittel

Speaker 2

Tittel

Speaker 3

Tittel

Speaker 1

Tittel

Speaker 2

Tittel

Speaker 3

Tittel

Speaker 1

Tittel

Speaker 2

Tittel

Speaker 3

Tittel

Speaker 1

Tittel

Speaker 2

Tittel

Speaker 3

Tittel

SPONSORS