Tone Lunde Bakker har lang fartstid i store nordiske banker hvor hun har hatt flere lederstillinger, sist som administrerende direktør i Swedbank Norway. Før dette jobbet hun 18 år i Danske Bank Norway, inkludert tre år som Country Manager. Med sin kompetanse og erfaring fra nordisk bank og industri er Lunde Bakker spesielt engasjert i bærekraftig finansiering og grønn energiomstilling, og er opptatt av mulighetene dette gir for norske og nordiske selskaper. Lunde Bakker er utdannet siviløkonom fra Arizona State University, og er i tillegg autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole. Hun har hatt flere styre- og valgkomitéroller, blant annet i Eksportfinans AS og i Equinor, og er i dag styremedlem i Ratos AB og medlem av Rådet i DNV.

 

Om Eksfin:

Eksfin er den norske stats eksportfinansieringsinstitusjon med risikorammer på 195 milliarder kroner og eksponering primært innen energi, sjømat, shipping og ferdigvarer. Eksfin forvalter også midlertidige garantiordninger på vegne av den norske stat og er rådgiver for Nærings- og fiskeridepartementet i saker som gjelder handel og eksportfinansiering.