Kontrakten ble signert på messen BlueFish i Ålesund av Knut Eilert Røsvik (t.h.) i Hofseth International AS, og Erlend Haugsbø i Hyperthermics AS.

 

Hofseth Aqua AS inngår avtale med Hyperthermics AS om håndtering av slam

Hofseth Aqua utvider sitt landbaserte postsmolt-anlegg i Tafjord, og velger Hyperthermics som partner for slamhåndteringsløsning. – Et gjennombrudd for vår kommersielle satsing inn mot landbasert oppdrett, sier Erlend Haugsbø, CEO i Hyperthermics AS.

 Hofseth-konsernet har høyt fokus på å utnytte ressurser best mulig, både når det gjelder å få mest mulig mat ut av fisken vi produserer og gjøre dette på en så energieffektiv og smart måte som mulig.  Hyperthermics’ løsninger er innovative og fremtidsrettede. Selskapet blir en viktig samarbeidspartner for oss i arbeidet med å bygge en sirkulær bærekraftig oppdrettsnæring, sier Knut Eilert Røsvik.

 Erlend Haugsbø, administrerende direktør i Hyperthermics, er naturlig nok svært glad for denne avtalen:

Oppdrettsnæringen gjør store investeringer for å bli grønnere, sier han. – Vi vil med vår bioteknologi bidra til å løse et miljøproblem ved å gjøre avfallet til høyverdige produkter, og verifikasjonen i Tafjord vil åpne store muligheter for oss. Det blir stadig flere landbaserte og lukkede oppdrettsanlegg verden over, og miljøkravene skjerpes i de fleste land.

Kontakt:

Erlend Haugsbø, CEO, Hyperthermics AS

Email: erlend@hyperthermics.com

Phone: +47 996 39 496

Hyperthermics AS er et norsk bioteknologiselskap som utvikler og leverer anlegg som effektiviserer omdannelsen av organiske masser til biogass og proteinmasse. Selskapets unike bioteknologi er basert på bruk av ekstremofiler – hypertermofile biobakterier som lever i ekstreme omgivelser, som varme kilder nær undersjøiske vulkaner. Bioteknologien er en fornybar naturressurs som holder planeten vår levende og sunn. Primære markeder er biogass-produsenter, og fiskeoppdrettere med lukkede og landbaserte anlegg.

 

Hyperthermics AS har 16 ansatte, hovedkontor i Ulsteinvik i Norge og laboratorium med forskningsavdeling i Regensburg i Tyskland. Teknologien vår gjør det mer lønnsomt å satse på det grønne skiftet. Dermed bidrar vi også til bedre ressursutnyttelse og flere grønne arbeidsplasser.