Publications

Ringvirkninger av sjømatnæringen 2021

2022

Menon Economics

Forfattere:

Per Fredrik F. Johnsen, Lotte Leming Rognsås, Jonas Erraia, Oddbjørn Grønvik, Sveinung Fjose, Atle Blomgren, Øystein Fjelldal, Roy Robertsen, Audun Iversen, Thomas Nyrud

 Language: Norsk

 

Ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen

2022

Menon Economics

Forfattere:

Maja Olderskog Albertsen, Oddbjørn Grønvik, Per Fredrik F. Johnsen, Sveinung Fjose

 Language: Norsk

 

Guidelines Sustainability
Reporting
For technology suppliers in Aquaculture

2022

Developed by EY in collaboration with GATH
members, Sparebanken Vest, Sparebanken Møre and
SpareBank 1 SMN

Language: English