Publications

Eksport av norsk akvakulturteknologi

2023

En kartlegging av eksportpotensialet for teknologi, utstyr, tjenester og kunnskap innen akvakultur.

Language: Norsk

 

 

Høringsinnspill

2023

Vi viser til høring av NOU 2023:23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping med høringsfrist 2. januar 2024.

Language: Norsk

Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

 

Ringvirkninger av sjømatnæringen 2021

2022

Menon Economics

Forfattere:

Per Fredrik F. Johnsen, Lotte Leming Rognsås, Jonas Erraia, Oddbjørn Grønvik, Sveinung Fjose, Atle Blomgren, Øystein Fjelldal, Roy Robertsen, Audun Iversen, Thomas Nyrud

 Language: Norsk

 

Ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen

2022

Menon Economics

Forfattere:

Maja Olderskog Albertsen, Oddbjørn Grønvik, Per Fredrik F. Johnsen, Sveinung Fjose

 Language: Norsk

 

Guidelines Sustainability
Reporting
For technology suppliers in Aquaculture

2022

Developed by EY in collaboration with GATH
members, Sparebanken Vest, Sparebanken Møre and
SpareBank 1 SMN

Language: English