Vår daglige leder, Bente Lund Jacobsen, advarer politiske partier mot å skyte fra hofta når det gjelder skatter og avgifter, spesielt med tanke på konsekvensene for næringslivet.

Bente viser bekymring til de alternative statsbudsjettene som er lagt fram for 2024. Les mer om hvordan hun oppfordrer partiene til å snakke med næringen før endelige beslutninger tas. Med ulike perspektiver fra partiene på skatt og avgiftsregimet, understreker artikkelen behovet for at politikere må forstå konsekvensene av sine forslag og direkte engasjere seg med næringslivet. GATH ønsker en bærekraftig fremtid for arbeidsplasser i distrikts-Norge, og håper at politikerne ønsker det samme.

Les mer i denne artikkelen på nett.no