Om

Om GATH

En rekke sentrale aktører i havbruksnæringen har gått sammen og etablert Global Acuaculture Tech Hub.(GATH). Flere av aktørene er verdensledende og målet med huben er å styrke samarbeidet og bli globalt ledende innen akvakulturteknologi. Økt eksport er en klar målsetting. 

 

Målsetting for arbeidet

Skape en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon og gjør regionen globalt attraktiv: 
Starte lokalt, ambisjoner globalt.


Leveranser fra arbeidet

 • Skape en attraktiv region for kunder, partnere, FOU-miljø,
 • studenter og arbeidskraft med sterkt bo- og arbeidsmarked
 • Sikre kompetanse og rekruttering for regionen
 • Tilrettelegge for samarbeid og økt verdiskaping
 • Regionen blir en kompetansehub for akvakultur

 

Følgende bedrifter er stiftere av selskapet: 

 • Sølvtrans
 • MMC First Process
 • PatoGen
 • Cflow
 • Optimar
 • Hofseth Aqua
 • Artec Aqua
 • Rostein
 • Salmon Evolution
 • Møreforskning
 • Norconsult
 • Normex
 • Atlantic Sapphire

  Styret

Per Helge Devold – styreleder (MMC First Process)
Ove Gjelstenli – styremedlem (Patogen)
Harald Tom Nesvik – styremedlem (Sølvtrans)
Svein Flølo – styremedlem (Hofseth Aqua)
Mariann Vågnes Reite – styremedlem (Artec-Aqua)
Linn Kristin Akslen-Hoel – styremedlem (Møreforskning)
Irene Mjelva – styremedlem – vara (Optimar)
Trond H. Schaug-Pettersen – styremedlem – vara (Salmon Evolution)

Botholf Stolt-Nielsen – observatør (Næringsforeningen – styreleder)
Lene Trude Solheim – adm (Næringsforeningen)