En rekke sentrale aktører i havbruksnæringen har gått sammen og etablert Global Acuaculture Tech Hub.(GATH). Flere av aktørene er verdensledende og målet med huben er å styrke samarbeidet og bli globalt ledende innen aquakulturteknologi. Økt eksport er en klar målsetting. Mer informasjon kommer.

 

Målsetting for arbeidet

Skape en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon og gjør regionen globalt attraktiv: Starte lokalt, ambisjoner globalt.

 

Leveranser fra arbeidet

 • Skape en attraktiv region for kunder, partnere, FOU-miljø,
 • studenter og arbeidskraft med sterkt bo- og arbeidsmarked
 • Sikre kompetanse og rekruttering for regionen
 • Tilrettelegge for samarbeid og økt verdiskaping
 • Regionen blir en kompetansehub for akvakultur

      

Følgende bedrifter er stiftere av selskapet: 

 • Sølvtrans
 • MMC First Process
 • PatoGen
 • Cflow
 • Optimar
 • Hofseth Aqua
 • Artec Aqua
 • Rostein
 • Salmon Evolution
 • Møreforskning
 • Norconsult
 • Normex
 • Atlantic Sapphire