Dette markerer starten på fast produksjon ved anlegget, og alle ansatte har fått tilbud om å komme tilbake i jobb. Anlegget har stått uten aktivitet i flere måneder, så dette er godt nytt for hele lokalsamfunnet.

 

Ambisjonen til Ode er å utvikle et spesialisert anlegg for slakting og bearbeiding av torsk med høy kapasitet. Administrerende direktør og gründer, Ola Kvalheim, uttaler: “I Ode har vi siden starten vært helintegrerte. Med oppkjøpet av slakteriet på Vartdal får vi kontroll fra yngel og hele veien til kunden.”

Satsingen på Vartdal blir en del av Odes helhetlige produksjonskjede for oppdrett av torsk, som inkluderer yngel, settefisk, slakting, bearbeiding, salg og markedsføring. Ode har utviklet en solid kapasitet og organisasjon som i dag sysselsetter direkte nesten 150 mennesker. Denne investeringen vil også innebære flere egnede lokaliteter i sjøen for å sikre tilstrekkelig aktivitet.

Ode planlegger en tredobling av produksjonen- fra 4 millioner til 12 millioner kilo torsk i år. Dette skjer til tross for økende priser for oppdrettstorsk, og de opplever stor etterspørsel blant kunder i Europa og resten av verden. Kvalheim legger til at økningen innen oppdrettstorsk er sårt tiltrengt både for sjømataktiviteten i Norge og for kundene gitt kollapsen som oppleves i bestanden av vill torsk i Norge og Russland.

Det er behov for store investeringer i anlegget, og Ode håper på støtte fra lokale politikere og administrasjoner for å opprettholde driften og sikre grunnlaget for videre vekst.

Vi ser for oss å øke aktiviteten og antall ansatte gradvis gjennom 2024 og inn i 2025, men denne utviklingen vil avhenge av fremdrift på en del ulike søknader både hos kommunen, fylkeskommunen og andre etater, avslutter Kvalheim.

Vi gratulerer Ode, og ønsker dem lykke til med det nye anlegget på Vartdal!