Erik S. Paulsen tiltrer stillingen som CFO i Hyperthermics AS 1. August.

Erik S. Paulsen ny CFO i Hyperthermics AS

Erik har konsulentbakgrunn, og kommer fra stillingen som Partner og CFO i Cardo Partners
hvor han har vært de siste 9 årene. Før den tid jobbet Erik i Arkwright. Han er opprinnelig
siviløkonom fra NHH i Bergen.

Som konsulent har han arbeidet med varierte problemstillinger fra operasjonell forbedring til
strategi og M&A innenfor en rekke bransjer.

I Hyperthermics vil Erik overta rollen som selskapets CFO. Han vil jobbe tett med både
organisasjonen, styret og aksjonærer for å bidra til å drive selskapets utvikling fremover.

– Det er viktig for oss å få på plass en person med Eriks bakgrunn og erfaring, sier Erlend
Haugsbø, CEO i Hyperthermics. Med Erik får vi den kommersielle spissingen vi trenger i den
vekstfasen som selskapet går inn i. Vi gleder oss til å få Erik på plass i teamet, og ønsker
ham hjertelig velkommen til oss.
Erik tiltrer stillingen 1. august.

Kontakt:

Erlend Haugsbø, CEO, Hyperthermics AS

Email: erlend@hyperthermics.com

Phone: +47 996 39 496

Hyperthermics AS er et norsk bioteknologiselskap som utvikler og leverer anlegg som effektiviserer omdannelsen av organiske masser til biogass og proteinmasse. Selskapets unike bioteknologi er basert på bruk av ekstremofiler – hypertermofile biobakterier som lever i ekstreme omgivelser, som varme kilder nær undersjøiske vulkaner. Bioteknologien er en fornybar naturressurs som holder planeten vår levende og sunn. Primære markeder er biogass-produsenter, og fiskeoppdrettere med lukkede og landbaserte anlegg.

 

Hyperthermics AS har 16 ansatte, hovedkontor i Ulsteinvik i Norge og laboratorium med forskningsavdeling i Regensburg i Tyskland. Teknologien vår gjør det mer lønnsomt å satse på det grønne skiftet. Dermed bidrar vi også til bedre ressursutnyttelse og flere grønne arbeidsplasser.