GATH NEWS
GATH member presentation – Optimar

GATH member presentation – Optimar

Fish handling with care - is the heart and soul of everything we do.    Optimar is a global leader for automated fish processing systems for use on board fishing vessels, on land and in aquaculture. These systems are installed as turnkey projects, either...

GATH søker Daglig leder

GATH søker Daglig leder

Vi søker deg som ønsker en hverdag fylt av varierende oppgaver og med en sterk driv i å utvikle denne medlemsforeningen videre.  Er du glad i å sette dagsorden, ta initiativ og bidra til vekst og utvikling? Være en samlende og retningsgivende leder som bidrar til godt...

Verdiskapingskonferansen Oslo 2023

Verdiskapingskonferansen Oslo 2023

 På Verdiskapingskonferansen 2023, skal vi samle næringen og verdikjeden samt politikere og media på en felles arena og presentere et konstruktivt og godt program.  Vi skal belyse konsekvenser av de foreslåtte endringene i rammebetingelser for havbruksnæringen, og...

GATH member presentation- Hofseth

GATH member presentation- Hofseth

A purpose-driven and fully integrated seafood company, offering a wide range of quality products   The story of HOFSETH started in an rebuilt dairy plant in 2005, and 15 years later we are one of the largest salmon and trout processors in Europe with an annual...

GATH member presentation- Cflow

GATH member presentation- Cflow

TECHNOLOGY ON NATURE'S TERMS   Cflow aims to maximize the resources we harvest from the ocean. We provide technology and solutions that enable high quality seafood, produced through fishery and aquaculture. Our automated systems take care of the fish in a secure...

GATH gjennom første driftsår!

GATH gjennom første driftsår!

Kjære medlemmer i GATH Et aktivt første driftsår for GATH nærmer seg slutten. 25 bedrifter har sluttet seg til alliansen og vi ser fremover mot nye mål for 2023! Det første driftsåret i GATH er snart over, og det har vært et hektisk men spennende år. Etableringen av...

Merry Christmas and a Happy New Year

Merry Christmas and a Happy New Year

To all of our followers, we hope that you will have a wonderful holiday season! As we approach the end of the year, we would like to take a moment to thank you for your continued support and to wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. As we look forward...

Alvorlige konsekvenser for Sunnmøre

Alvorlige konsekvenser for Sunnmøre

På bildet ser vi fra venstre Runar Debess, Jan Rune Hurlen, Petter Leon Fauske, Lene Trude Solheim og Stig Bjørkedal. Det er gjennomført to store undersøkelser på konsekvenser for verdiskaping og ringvirkninger for næringslivet i vår region. Investeringer stopper opp,...

GATH WEBINAR – Ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen

GATH WEBINAR – Ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen

GATH Webinar 27. oktober 2022 - Ringvirkningsanalyse av havbruksnæringenFikk du ikke med deg webinaret kan du se det i opptak her.Menon Economics har på oppdrag av Global Aquaculture Tech Hub utviklet en ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen medregionale og...

Tabloide sjablonger raserer distriktene

Tabloide sjablonger raserer distriktene

Skattelegging over natten av enkeltnæringer skal redde Norge ut av strømpriskrisen, bidra til verdensfreden og sikre velferdsstaten. Det er mildt sagt ufint – men mest av alt svært uklokt. Bare på børsdagen forrige uke forsvant flergangen av milliarder og dertil...