MENON på bestilling fra GATH utvikler en fyrlykt rapport om vekstmuligheter for havbruk og leverandørindustrien i Norge. Vi ønsker her å gi oppskriften på hvordan en kan få på plass en bærekraftig vekst i havbruksnæringen for staten og kystkommunene, og samtidig sikre distriktsarbeidsplasser og framtidig vekst for Norges mest potente næring.

 

Rapporten er ett felles prosjekt mellom GATH, Eksfin og Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Rapporten presenteres av Ada Lunde og Sveinung Fjose