Programkomitee GATH: Fra venstre Ove Gjelstenli i Patogen, Per Helge Devold I MMC First Process, Stig Johansen i Normex, Harald Tom Nesvik i Sølvtrans, Marte Aarseth i ATEA og Espen Rørvik fra Optimar.

Internasjonal  havbrukskonferanse i Ålesund i 6- 8 september 2022

De verdensledende aktørene i GATH arrangerer i september en tre dagers teknologikonferanse for havbruksnæringa med mål om å bidra til å løse de felles utfordringer vi har knyttet til akvakulturnæringen.

 

– Denne konferansen skal bidra til å sette regionen på kartet. Verden skal få oppleve at Sunnmøre er den plassen du kommer til for å se og diskutere teknologi, og hvordan denne kan bidra til økt innovasjon og verdiskaping i havbruksnæringen, sier Harald Tom Nesvik i Sølvtrans.

GATH satser videre: Arve Løset inn som prosjektleder

Arve Løset er tilsatt i nyopprettet stilling som prosjektleder i (GATH). Arve Løset har lang fartstid som leder og prosjektleder. De siste fire årene har han drevet eget konsulentselskap innen IT /Digitalisering hvor han i hovedsak har levert prosjektledelse og rådgivningstjenester. Han har jobbet som konsulent for blant annet Rolls-Royce Commercial Marine og Kongsberg Maritime, samt jobbet som konsulent inn mot nasjonale og internasjonale selskap.

 

Sentrale oppgaver for prosjektleder bli å jobbe sammen med de ulike prosjektgruppene:

  • GATH-konferansen 6-8. september
  • Bærekraft 
  • Utdanning/kompetanse

Løset starter i stillingen 1. april. Han er fra Ulsteinvik og er bosatt der med kone og to barn. Han blir sittende samlokalisert med Næringsforeningen i Notenesgt 1 i Ålesund sentrum..