TECHNOLOGY TAKES US STEPS AHEAD

GATH har som målsetting å skape en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon og gjør regionen globalt attraktiv

SLIDE 2

test test test test

Havbruksnæringen er i sterk vekst og det ligger store muligheter innenfor akvakultur og teknologi. En rekke sentrale aktører i havbruksnæringen har derfor gått sammen og etablert Global Aquaculture Tech Hub (GATH). Flere av aktørene er verdensledende og målet med huben er å styrke samarbeidet og bli globalt ledende innen akvakulturteknologi. Økt eksport er en klar målsetting for aktørene.

GATH har som målsetting å skape en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon og gjør regionen globalt attraktiv – Starte lokalt, ambisjoner globalt. Vi ønsker å skape en region som er attraktiv for våre kunder, partnere og FOU-Miljø. 

Bransjen har behov for arbeidskraft innen flere fagområder i årene fremover. Vi ønsker å tiltrekke oss studenter og arbeidskraft til et sterkt bo- og arbeidsmarked for å sikre kompetanse og rekruttering for regionen. Gjennom GATH ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid og økt verdiskaping. Vi vil gjøre regionen til en kompetansehub for akvakultur der vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.

Bransjen har behov for arbeidskraft innen flere fagområder i årene fremover. Vi ønsker å tiltrekke oss studenter og arbeidskraft til et sterkt bo- og arbeidsmarked for å sikre kompetanse og rekruttering for regionen. Gjennom GATH ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid og økt verdiskaping. Vi vil gjøre regionen til en kompetansehub for akvakultur der vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.

Bransjen har behov for arbeidskraft innen flere fagområder i årene fremover. Vi ønsker å tiltrekke oss studenter og arbeidskraft til et sterkt bo- og arbeidsmarked for å sikre kompetanse og rekruttering for regionen. Gjennom GATH ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid og økt verdiskaping. Vi vil gjøre regionen til en kompetansehub for akvakultur der vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.

Bransjen har behov for arbeidskraft innen flere fagområder i årene fremover. Vi ønsker å tiltrekke oss studenter og arbeidskraft til et sterkt bo- og arbeidsmarked for å sikre kompetanse og rekruttering for regionen. Gjennom GATH ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid og økt verdiskaping. Vi vil gjøre regionen til en kompetansehub for akvakultur der vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.

Nyheter

Heidi Kyvik – GATH 2024

Heidi Kyvik – GATH 2024

Heidi has thirteen years of experience within the Aquaculture industry. She developed and introduced the concept of turnkey facilities into the aquaculture market and has been responsible for the design and sale of more than a dozen turnkey and...

read more

AKTIVITETAR

GATH KONFERANSEN

GATH cafe

GATH cafe

GATH MEMBERS