TECHNOLOGY TAKES US STEPS AHEAD

GATH har som målsetting å skape en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon og gjør regionen globalt attraktiv

SLIDE 2

test test test test

Havbruksnæringen er i sterk vekst og det ligger store muligheter innenfor akvakultur og teknologi. En rekke sentrale aktører i havbruksnæringen har derfor gått sammen og etablert Global Aquaculture Tech Hub (GATH). Flere av aktørene er verdensledende og målet med huben er å styrke samarbeidet og bli globalt ledende innen akvakulturteknologi. Økt eksport er en klar målsetting for aktørene.

GATH har som målsetting å skape en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon og gjør regionen globalt attraktiv – Starte lokalt, ambisjoner globalt. Vi ønsker å skape en region som er attraktiv for våre kunder, partnere og FOU-Miljø. 

Bransjen har behov for arbeidskraft innen flere fagområder i årene fremover. Vi ønsker å tiltrekke oss studenter og arbeidskraft til et sterkt bo- og arbeidsmarked for å sikre kompetanse og rekruttering for regionen. Gjennom GATH ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid og økt verdiskaping. Vi vil gjøre regionen til en kompetansehub for akvakultur der vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.

Bransjen har behov for arbeidskraft innen flere fagområder i årene fremover. Vi ønsker å tiltrekke oss studenter og arbeidskraft til et sterkt bo- og arbeidsmarked for å sikre kompetanse og rekruttering for regionen. Gjennom GATH ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid og økt verdiskaping. Vi vil gjøre regionen til en kompetansehub for akvakultur der vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.

Bransjen har behov for arbeidskraft innen flere fagområder i årene fremover. Vi ønsker å tiltrekke oss studenter og arbeidskraft til et sterkt bo- og arbeidsmarked for å sikre kompetanse og rekruttering for regionen. Gjennom GATH ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid og økt verdiskaping. Vi vil gjøre regionen til en kompetansehub for akvakultur der vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.

Bransjen har behov for arbeidskraft innen flere fagområder i årene fremover. Vi ønsker å tiltrekke oss studenter og arbeidskraft til et sterkt bo- og arbeidsmarked for å sikre kompetanse og rekruttering for regionen. Gjennom GATH ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid og økt verdiskaping. Vi vil gjøre regionen til en kompetansehub for akvakultur der vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.

Nyheter

DAVID BASSET- GATH CONFERENCE 2024

DAVID BASSET- GATH CONFERENCE 2024

David Bassett:  Secretary General, European Aquaculture Technology & Innovation Platform (EATiP). Involved with EATiP since the platform formation in 2008, David assumed the role of General Secretary at the start of 2021 and is responsible for...

read more
Nigel Edwards- GATH Conference 2024

Nigel Edwards- GATH Conference 2024

Salmon – The premium protein? Nigel Edwards, Strategic Business Development Director from Hilton Foods is coming to the GATH Conference to give us an insightful presentation about the positioning of salmon in the competitive multi-protein market...

read more

AKTIVITETAR

GATH KONFERANSEN

GATH cafe

GATH cafe

GATH MEMBERS