TECHNOLOGY TAKES US STEPS AHEAD

GATH har som målsetting å skape en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon og gjør regionen globalt attraktiv

SLIDE 2

test test test test

Havbruksnæringen er i sterk vekst og det ligger store muligheter innenfor akvakultur og teknologi. En rekke sentrale aktører i havbruksnæringen har derfor gått sammen og etablert Global Aquaculture Tech Hub (GATH). Flere av aktørene er verdensledende og målet med huben er å styrke samarbeidet og bli globalt ledende innen akvakulturteknologi. Økt eksport er en klar målsetting for aktørene.

GATH har som målsetting å skape en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon og gjør regionen globalt attraktiv – Starte lokalt, ambisjoner globalt. Vi ønsker å skape en region som er attraktiv for våre kunder, partnere og FOU-Miljø. 

Bransjen har behov for arbeidskraft innen flere fagområder i årene fremover. Vi ønsker å tiltrekke oss studenter og arbeidskraft til et sterkt bo- og arbeidsmarked for å sikre kompetanse og rekruttering for regionen. Gjennom GATH ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid og økt verdiskaping. Vi vil gjøre regionen til en kompetansehub for akvakultur der vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.

Bransjen har behov for arbeidskraft innen flere fagområder i årene fremover. Vi ønsker å tiltrekke oss studenter og arbeidskraft til et sterkt bo- og arbeidsmarked for å sikre kompetanse og rekruttering for regionen. Gjennom GATH ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid og økt verdiskaping. Vi vil gjøre regionen til en kompetansehub for akvakultur der vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.

Bransjen har behov for arbeidskraft innen flere fagområder i årene fremover. Vi ønsker å tiltrekke oss studenter og arbeidskraft til et sterkt bo- og arbeidsmarked for å sikre kompetanse og rekruttering for regionen. Gjennom GATH ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid og økt verdiskaping. Vi vil gjøre regionen til en kompetansehub for akvakultur der vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.

Bransjen har behov for arbeidskraft innen flere fagområder i årene fremover. Vi ønsker å tiltrekke oss studenter og arbeidskraft til et sterkt bo- og arbeidsmarked for å sikre kompetanse og rekruttering for regionen. Gjennom GATH ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid og økt verdiskaping. Vi vil gjøre regionen til en kompetansehub for akvakultur der vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.

Nyheter

GATH member presentation – Optimar

GATH member presentation – Optimar

Fish handling with care - is the heart and soul of everything we do.    Optimar is a global leader for automated fish processing systems for use on board fishing vessels, on land and in aquaculture. These systems are installed as turnkey...

read more
GATH søker Daglig leder

GATH søker Daglig leder

Vi søker deg som ønsker en hverdag fylt av varierende oppgaver og med en sterk driv i å utvikle denne medlemsforeningen videre.  Er du glad i å sette dagsorden, ta initiativ og bidra til vekst og utvikling? Være en samlende og retningsgivende leder...

read more
Verdiskapingskonferansen Oslo 2023

Verdiskapingskonferansen Oslo 2023

 På Verdiskapingskonferansen 2023, skal vi samle næringen og verdikjeden samt politikere og media på en felles arena og presentere et konstruktivt og godt program.  Vi skal belyse konsekvenser av de foreslåtte endringene i rammebetingelser for...

read more

AKTIVITETAR

GATH KONFERANSEN

GATH cafe

GATH cafe

GATH MEMBERS