Jim Roger Nordly, som er født i 1967 har bygget opp Nordly konsernet fra grunnen av fra Leknes i Lofoten. 

Nordly har sin utdannelsesbakgrunn innen fiskeoppdrett fra Nordland Fiskerifagskole. Han har gjennom sitt store engasjement og grunderskap bygget opp Fiskehelseleverandørselskapet Stim til å bli et stort og internasjonalt selskap innen sitt felt. Nordly grunnla dette selskapet tilbake på starten av 1990 tallet, og er nå etablert i flere steder i Norge, samt i andre land som Skottland, Chile og Canada. Selskapet har blant annet markert seg i sitt arbeid med forskning i kampen mot antibiotikaresistens innenfor fiskehelse. I tillegg til Stim har han også bygget opp selskapene ACD Pharma og fõrprodusenten Polarfeed.

Summa Equity har nylig gått inn på eiersiden  i Stim sammen Jim Roger Nordly.