Foto: fra venstre: Per Helge Devold, Annik Magerholm Fet, Harald Nesvik, Adrian Johannessen.

Global Aquaculture Tech Hub og NTNU arrangerer studentkonferansen GATS

I september arrangeres en stor havbrukskonferanse i Ålesund. Som en spin-off av konferansen har den næringsdrevne grupperingen gått sammen med NTNU og laget en nasjonal havbrukskonferanse for studenter.

 – Målet til GATH er å skape en internasjonal kompetanse-hub for akvakultur som driver markedsrettet innovasjon. For å lykkes med dette arbeidet er det ønskelig med et tett samarbeid mellom næringen og akademia slik at vi sammen kan lykkes med å løse de store globale utfordringene. Derfor falt det seg helt naturlig for oss i GATH å lansere GATS (Global Aqauculture Tech Students), sier Per Helge Devold i GATH.

Initiativet fra nærlingslivet

– At næringslivet er initiativtaker for et prosjekt som dette gir et klart signal om at det er store muligheter for oss studenter innenfor havbruksnæringen. De viser at de er villige til å satse på et samarbeid med NTNU Ålesund og Fagskolen i Møre og Romsdal, og at de er interessert i ingeniører og fagfolk med maritim satsing, sier Adrian Johannessen som er Næringslivsansvarlig i Sigma linjeforening på NTNU

Høye forventninger

Studentlederen forventer over 400 deltagere, og at studentene kan vente seg et godt opplagt arrangementet med svært gode foredragsholdere og bedrifter som vil være hyperaktuelle for universitet og fagskolen. I tillegg skal det være fokus på mental utvikling.

 – Etter konferansen er det mingling og konsert utover kvelden på Terminalen. Dette er et arrangement studentene garantert ikke vil gå glipp av, sier Adrian som har vært med på å dra initiativet i gang sammen med GATH.

 Samarbeidet mellom Akademia og havbruksnæringen bidrar til å utvikle regionen

Annik Magerholm Fet som er Vise Rektor på NTNU forteller at NTNUs visjon er kunnskap for en bedre verden. Dette skapes blant annet i nært samspill mellom studenter og næringsliv.

– Regionens satsing på utvikling som involverer unge, dyktige studenter bidrar til ny kunnskap i havbruksnæringen samtidig som studentene får en førsteklasses innsikt, erfaring og et kontaktnett. Dette gir ringvirkninger og er helt avgjørende for en fremtidsrettet utvikling av næringen og av regionen vår, sier Fet.

 Harald Tom Nesvik i Sølvtrans mener det nettopp er slik arenaer som GATH og GATS næringen trenger for å finne de gode og innovative løsningene for å sikre fortsatt bærekraftig vekst innen havbruksnæringen.

 – De ulike aktørene må utvikle gode arenaer for diskusjoner og samarbeid – som GATH og Gats, mener Nesvik.

 Episenter

Per Helge Devold er klar på at hvis vi også i framtiden skal være episentereret for havbruksteknologi så trenger vi å sikre oss de aller beste hodene gjennom godt, spennende samarbeid med NTNU og fagskolene.

 Nå gleder vi oss veldig til å ta imot havbruksaktører fra hele verden, og topp motiverte studenter som vi trenger inn i næringen samtidig sier Per Helge Devold.