GATH Webinar 27. oktober 2022 – Ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen

Fikk du ikke med deg webinaret kan du se det i opptak her.

Menon Economics har på oppdrag av Global Aquaculture Tech Hub utviklet en ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen med
regionale og nasjonale effekter som ble presentert.

Webinaret hadde to sesjoner:

Del 1 – Presentasjon av Ringsvirkningsanalyse av havbruksnæringen ved Maja Olderskog Albertsen

Del 2 – GATH bedriftene MMC First Process AS og BAADER ga en kort beskrivelse av hvordan innføringen av grunnrenteskatt kan innvirke på deres drift og på utviklingen til næringen i årene fremover. Petter Leon Fauske Per Ivar Roald

Etter Menon sin gjennomgang av rapporten og presentasjon ved GATH bedriftene ble det åpnet opp for spørsmål og innlegg rundt hvordan grunnrenteskatt vil påvirke havbruksnæringen og tilhørende teknologi og leverandørindustri.

#webinar #GATH #aquaculture #Grunnrente #verdiskaping