Arve Løset er tilsatt i nyopprettet stilling som prosjektleder i (GATH). Arve Løset har lang fartstid som leder og prosjektleder. De siste fire årene har han drevet eget konsulentselskap innen IT /Digitalisering hvor han i hovedsak har levert prosjektledelse og rådgivningstjenester. Han har jobbet som konsulent for blant annet Rolls-Royce Commercial Marine og Kongsberg Maritime, samt jobbet som konsulent inn mot nasjonale og internasjonale selskap.

Sentrale oppgaver for prosjektleder bli å jobbe sammen med de ulike prosjektgruppene:

  • GATH-konferansen 6-8. september
  • Bærekraft 
  • Utdanning/kompetanse

Løset starter i stillingen 1. april. Han er fra Ulsteinvik og er bosatt der med kone og to barn. Han blir sittende samlokalisert med Næringsforeningen i Notenesgt 1 i Ålesund sentrum..