Kjære medlemmer i GATH

Et aktivt første driftsår for GATH nærmer seg slutten. 25 bedrifter har sluttet seg til alliansen og vi ser fremover mot nye mål for 2023!

Det første driftsåret i GATH er snart over, og det har vært et hektisk men spennende år. Etableringen av GATH-konferansen i Ålesund var en stor suksess, og vi lykkes med å sette GATH på kartet og gi næringen den oppmerksomhet den fortjener. Det har vært stort sett positive tilbakemeldinger, men vi har også fått noen forslag til hvordan vi kan bli bedre.

Dessverre ble fokuset for GATH og mange av medlemsbedriftene endret etter regjeringens fremleggelse av forslag på grunnrenteskatt 28. september. Dette har skapt stor usikkerhet i bransjen, og vi gikk fra fokus på vekst og muligheter til større uro for utviklingen fremover.

I løpet av høsten har flere av bedriftene engasjert seg og bidratt inn med fakta og kunnskap til politikere på ulike nivå. Flere av medlemmene har sendt inn egne svar til høringen og det vil bli sendt et felles fra GATH innen 4. januar.

Det har vært god oppslutning rundt både GATH-cafe og webinarene som er gjennomført. For 2023 planlegger GATH økt aktivitet og tilstedeværelse på flere arenaer. GATH-cafe vil bli videreført, også med faglig innhold som medlemmene er opptatt av. Næringsforeningen og GATH har hatt et godt samarbeid gjennom året og dette vil holde frem inntil en planlagt utviding av administrasjonen er på plass.

Vi ser frem til videre samarbeidet innen havbruk og har stor tro på at vi igjen skal komme oss gjennom krisen som politikerne har skapt. Næringen er svært viktig både lokalt, regionalt og internasjonalt. Pågangsmotet og kreativiteten er stor – og ikke minst vilje og evne til å stå i krevende situasjoner.

Vi har tro på at både kompetanse og energi vil gi næringen nye muligheter for vekst og utvikling fremover.

 

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!