Tore Hopen, CEO i Farvatn Private Equity,har tro på Hyperthermics’ unike
tilnærming når det gjelder å omdanne avfall til klimanøytral energi og proteiner. Foto: Hans Jørgen Brun

 Flere større investorer satser på teknologien til Hyperthermics AS

Farvatn Private Equity og Måsøval Eiendom går inn på eiersiden i bioteknologiselskapet
Hyperthermics AS. – Dette er en god match, sier Erlend Haugsbø i Hyperthermics.
Hyperthermics’ teknologi er basert på bruk av hypertermofile bakterier til nedbryting av
biomasse til biogass- og proteinproduksjon. Bakterienes høye arbeidstemperatur
effektiviserer nedbrytingen og øker produksjonsanleggenes kapasitet. Hovedmarkedene er
biogassprodusenter og fiskeoppdrettere.

Både Farvatn og Måsøval er engasjert i akvakultur og fiskeoppdrett, forteller Erlend
Haugsbø, CEO i Hyperthermics AS. – Oppdrettsnæringen satser stort på å bli grønnere, og
våre løsninger bidrar blant annet til å omdanne fiskeslam til en verdifull ressurs.
Haugsbø viser til at mange av aksjonærene i selskapet er engasjert i biogassproduksjon
eller fiskeoppdrett: – Det innebærer at de har en stor interesse i en suksessfull
kommersialisering av teknologien til Hyperthermics.

Tore Hopen, CEO i Farvatn Private Equity, forklarer investeringen slik: – Klima, miljø og
energi er svært aktuelle temaer. Vi har tro på Hyperthermics’ unike tilnærming når det
gjelder å omdanne avfall til klimanøytral energi og proteiner.

Etter emisjonen har Farvatn og Måsøval ca 11% av aksjene i Hyperthermics AS. Det er et
kvalitetsstempel for Hyperthermics at aksjonærer som Farvatn og Måsøval kommer inn på
eiersiden i selskapet. Dette er med på å styrke kommersialiseringen av Hyperthermics’
teknologi.

Kontakt:
Erlend Haugsbø, CEO, Hyperthermics AS
Email: erlend@hyperthermics.com
Phone: +47 996 39 496


Hyperthermics AS er et norsk bioteknologiselskap som utvikler og leverer anlegg som
effektiviserer omdannelsen av organiske masser til biogass og proteinmasse. Selskapets
unike bioteknologi er basert på bruk av ekstremofiler – hypertermofile biobakterier som lever
i ekstreme omgivelser, som varme kilder nær undersjøiske vulkaner. Bioteknologien er en
fornybar naturressurs som holder planeten vår levende og sunn. Primære markeder er
biogass-produsenter, og fiskeoppdrettere med lukkede og landbaserte anlegg.


Hyperthermics AS har 16 ansatte, hovedkontor i Ulsteinvik i Norge og laboratorium med
forskningsavdeling i Regensburg i Tyskland. Teknologien vår gjør det mer lønnsomt å satse
på det grønne skiftet. Dermed bidrar vi også til bedre ressursutnyttelse og flere grønne
arbeidsplasser