Pressemelding
24.03.2023                                                       


Bente Lund Jacobsen ansatt som Daglig leder i Global Aquaculture Tech Hub (GATH)

GATH har siden oppstarten i 2021 doblet seg i antall medlemmer og vi har erfart viktigheten i å stå sammen for å løse de store felles utfordringene næringen møter. Vi var på leting etter en daglig leder som hadde erfaring fra havbruksnæringen, som forstår kraften i å samarbeide, som evner å løfte fram GATH bedriftenes samfunnsbidrag og samtidig har erfaring i fra å bygge og drifte en forening. Ikke minst var det også viktig å finne en klar og tydelig leder som har forståelse for det politiske apparat for vår næring, altså en kokekyndig maskinist med skipper erfaring. Bente har betydelig erfaring på alle områdene og jeg er veldig glad for at hun skal lede GATH videre sier styreleder, Per Helge Devold.

Bente Lund Jacobsen har siden 2020 vært eldreombud i Norge. Hun har 10 års erfaring fra Havbruksnæringen gjennom å lede de 12 nasjonale og internasjonale selskapene i Mørenot konsernets Aquaculture satsning. I 2018 ble hun adm dir i Næringsforeningen Ålesundregionen hvor hun la grunnlaget for en rekke viktige prosjekt for regionen. 

Bente Lund Jacobsen gleder seg til å komme i gang i sin nye jobb og ser frem til å arbeide med medlemsbedriftene i næringer hun har stor respekt for.

Bente sier, jeg gleder meg til å komme i gang, arbeide sammen med medlemmene og bidra til å videreutvikle GATH. Jeg ser på GATH som en fremoverlent og rett satsning på samarbeid og utvikling av næringer innenfor havbruksbransjene. Nå får jeg muligheten til å være med på denne satsingen og samtidig arbeide sammen med mange bedrifter jeg kjenner fra tidligere og ikke minst bli kjent med nye. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene.

Bente Lund Jacobsen tiltrer som daglig leder i GATH 1 august 2023.

Om GATH:

Sentrale aktører i havbruksnæringen gikk sammen og etablerte Global Acuaculture Tech Hub (GATH) for å løse felles utfordringer innen fiskevelferd og bærekraft. Flere av aktørene er verdensledende innen sitt fagfelt og målet med huben er å styrke samarbeidet og øke innovasjonstakten slik at vi vi fortsetter å være globalt ledende innen akvakulturteknologi. Økt eksport og verdiskaping er en klar målsetting. Siden oppstart i 2021 har GATH leid administrative tjenester fra Ålesund Næringsforening, på bakgrunn av økt aktivitetsnivå ser en nå behovet for en fulltids administrativ leder.

Vedlagt foto av Per Helge Devold og Bente Lund Jacobsen.

For ytterligere informasjon kontakt:
 Navn: Bente Lund Jacobsen
Mobil: +47 97 10 82 88

Navn: Per Helge Devold
Mobil: +47 97 10 80 90