Tone Lunde Bakker – Gath Conference 2024

Tone Lunde Bakker – Gath Conference 2024

Tone Lunde Bakker har lang fartstid i store nordiske banker hvor hun har hatt flere lederstillinger, sist som administrerende direktør i Swedbank Norway. Før dette jobbet hun 18 år i Danske Bank Norway, inkludert tre år som Country Manager. Med sin kompetanse og erfaring fra nordisk bank og industri er Lunde Bakker spesielt engasjert i bærekraftig finansiering og grønn energiomstilling, og er opptatt av mulighetene dette gir for norske og nordiske selskaper. Lunde Bakker er utdannet siviløkonom fra Arizona State University, og er i tillegg autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole. Hun har hatt flere styre- og valgkomitéroller, blant annet i Eksportfinans AS og i Equinor, og er i dag styremedlem i Ratos AB og medlem av Rådet i DNV.

 

Om Eksfin:

Eksfin er den norske stats eksportfinansieringsinstitusjon med risikorammer på 195 milliarder kroner og eksponering primært innen energi, sjømat, shipping og ferdigvarer. Eksfin forvalter også midlertidige garantiordninger på vegne av den norske stat og er rådgiver for Nærings- og fiskeridepartementet i saker som gjelder handel og eksportfinansiering.

Utvikler fyrlykt rapport for havbruk og leverandørindustrien i Norge.

Utvikler fyrlykt rapport for havbruk og leverandørindustrien i Norge.

MENON på bestilling fra GATH utvikler en fyrlykt rapport om vekstmuligheter for havbruk og leverandørindustrien i Norge. Vi ønsker her å gi oppskriften på hvordan en kan få på plass en bærekraftig vekst i havbruksnæringen for staten og kystkommunene, og samtidig sikre distriktsarbeidsplasser og framtidig vekst for Norges mest potente næring.

 

Rapporten er ett felles prosjekt mellom GATH, Eksfin og Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Rapporten presenteres av Ada Lunde og Sveinung Fjose

World-renowned business leader at GATH Conference 2024

World-renowned business leader at GATH Conference 2024

We have the pleasure of announcing the participation of Jørgen M. Clausen at the GATH conference in September.

Mr. Clausen is known as an entrepreneur who supports and starts new companies and projects in Denmark and Internationally. He is the inventor of SaltPower, a technology to make electricity from saltwater in an osmotic process. He is the former Chairman of the Board of Directors of Danfoss A/S, which today is one of the world’s leading technology companies, with over 40.000 employees in over 100 countries.

As one of the leading voices of industrial innovation, Mr Clausen has always been a frontrunner and a role model regarding innovative ideas and entrepreneurship. He is passionate about technology, which has led him to foster the idea and open the Universe Science Park; a park that has the vision of creating a passion for natural science, technology and entrepreneurship. Through the years, he has been engaged in many projects focusing on renewable energy, such as solar power, wave power, PolyPower, and most recently, SaltPower.

 Danfoss has been a close partner to the aquaculture industry since the dawn of the first experimental farm. Today, they offer the technology needed to support a sustainable future for the entire aquaculture value chain.

 “We think about investments with a perspective on the next generation, and for us, aquaculture is one of the most interesting things we can see ourselves working on in the future”, Jørgen Clausen said during his last visit to Aalesund.

“We want a welfare society, but we can only get that if we have a thriving industry that creates the background to wealth. We need more technologists – i.e. engineers and scientists – who can come up with these new products. Our society is based on technology and sustainable solutions, but it must come from somewhere” –Jørgen M. Clausen.

 We look forward to this keynote!

Grunderen av STIM, Jim Roger Nordly kommer til GATH konferanse i Ålesund

Grunderen av STIM, Jim Roger Nordly kommer til GATH konferanse i Ålesund

Jim Roger Nordly, som er født i 1967 har bygget opp Nordly konsernet fra grunnen av fra Leknes i Lofoten. 

Nordly har sin utdannelsesbakgrunn innen fiskeoppdrett fra Nordland Fiskerifagskole. Han har gjennom sitt store engasjement og grunderskap bygget opp Fiskehelseleverandørselskapet Stim til å bli et stort og internasjonalt selskap innen sitt felt. Nordly grunnla dette selskapet tilbake på starten av 1990 tallet, og er nå etablert i flere steder i Norge, samt i andre land som Skottland, Chile og Canada. Selskapet har blant annet markert seg i sitt arbeid med forskning i kampen mot antibiotikaresistens innenfor fiskehelse. I tillegg til Stim har han også bygget opp selskapene ACD Pharma og fõrprodusenten Polarfeed.

Summa Equity har nylig gått inn på eiersiden  i Stim sammen Jim Roger Nordly.

Heidi Kyvik – GATH Conference 2024

Heidi Kyvik – GATH Conference 2024

Heidi has thirteen years of experience within the Aquaculture industry.

She developed and introduced the concept of turnkey facilities into the aquaculture market and has been responsible for the design and sale of more than a dozen turnkey and aquaculture process plants.

Heidi changed recently role from CEO to CBDO and have special focus on strategy and commercial activities at Eyvi, Heidi will talk about scaling  land-based farming technology to new markets.