GATH is pleased to announce Steinar Sønsteby as speaker at the GATH conference

GATH is pleased to announce Steinar Sønsteby as speaker at the GATH conference

Steinar Sønsteby CEO ATEA ASA

 

Management, Technology and Sustainability. How to use your data to increase profitability

Consumer behavior and legislation will force companies to publish and share data. To be ready for this shift, companies will need to accelerate digitalization and integrate sustainability goals with business strategy. Corporations that have had the foresight to make this transition are now considered industry leaders and have used the power of data to transform business models. Steinar will share his insights on this topic.

Steinar Sønsteby has been Chief Executive Officer of Atea since January 2014. Atea is the market leader within IT infrastructure in the Nordic and Baltic countries with more than 7,200 employees and revenue of more than $4.5 billion.  

Sønsteby has comprehensive leadership experience from top-level management positions in the Nordics for more than 25 years and in total, Steinar Sønsteby has 30 years of experience from the IT industry. Under Steinar’s leadership Atea has delivered both solid revenue growth and impressive shareholder return by more than tripling the share price and a healthy dividend. Sønsteby is also chairman of the board of Fjordkraft ASA. 

Steinar holds a Bachelor of Engineering from University of Utah and a degree in Economics from Oslo School of Business. With two grown-up children Steinar lives in Oslo, Norway, with his wife. He is a keen biker and skier and in general loves spending time outdoors. 

Internasjonal  havbrukskonferanse i Ålesund i 6- 8 september 2022

Internasjonal  havbrukskonferanse i Ålesund i 6- 8 september 2022

De verdensledende aktørene i GATH arrangerer i september en tre dagers teknologikonferanse for havbruksnæringa med mål om å bidra til å løse de felles utfordringer vi har knyttet til akvakulturnæringen.

– Denne konferansen skal bidra til å sette regionen på kartet. Verden skal få oppleve at Sunnmøre er den plassen du kommer til for å se og diskutere teknologi, og hvordan denne kan bidra til økt innovasjon og verdiskaping i havbruksnæringen, sier Harald Tom Nesvik i Sølvtrans.

Programkomitee GATH: Fra venstre Ove Gjelstenli i Patogen, Per Helge Devold I MMC First Process, Stig Johansen i Normex, Harald Tom Nesvik i Sølvtrans, Marte Aarseth i ATEA og Espen Rørvik fra Optimar.
GATH satser videre: Arve Løset inn som prosjektleder

GATH satser videre: Arve Løset inn som prosjektleder

Arve Løset er tilsatt i nyopprettet stilling som prosjektleder i (GATH). Arve Løset har lang fartstid som leder og prosjektleder. De siste fire årene har han drevet eget konsulentselskap innen IT /Digitalisering hvor han i hovedsak har levert prosjektledelse og rådgivningstjenester. Han har jobbet som konsulent for blant annet Rolls-Royce Commercial Marine og Kongsberg Maritime, samt jobbet som konsulent inn mot nasjonale og internasjonale selskap.

Sentrale oppgaver for prosjektleder bli å jobbe sammen med de ulike prosjektgruppene:

 • GATH-konferansen 6-8. september
 • Bærekraft 
 • Utdanning/kompetanse

Løset starter i stillingen 1. april. Han er fra Ulsteinvik og er bosatt der med kone og to barn. Han blir sittende samlokalisert med Næringsforeningen i Notenesgt 1 i Ålesund sentrum..

Prosjektleder for Global Acuaculture Tech Hub 

Prosjektleder for Global Acuaculture Tech Hub 

Sentrale aktører i havbruksnæringen har gått sammen og etablert Global Acuaculture Tech Hub (GATH). Flere av aktørene er verdensledende innen sine områder og målet med huben er å styrke samarbeidet og bli globalt ledende innen aquakulturteknologi. Økt eksport er en klar målsetting. Les mer på gath.no

Havbruksnæringen er i sterk vekst og det ligger store muligheter innenfor teknologi og aquakultur. I GATH får du jobbe med mange spennende små og mellomstore bedrifter på tvers av bransjer og segment i en svært eksportrettet bransje. Du får gode muligheter for nettverksbygging og for samspill med aktører i akademia og offentlig sektor. 

Vi søker en utadvendt og kontaktskapende person som er samfunnsengasjert og opptatt av å samarbeide med andre for å skape resultat.


Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Bidra til å utvikle en kompetansehub for havbruksteknologi
 • Bistå GATH sine arbeidsgrupper hvor både styret og ressurser fra medlemsbedrifter også vil bidra.
  • Digitalisering
  • Kompetanse/rekruttering
  • Teknologi
  • Bærekraft
 • Koordinere GATH-konferansen september 2022 (internasjonal konferanse som gjennomføres i Ålesund)
 • Nettverksbygging mellom sentrale nasjonale og internasjonale aktører i bransjen
 • Informasjon og kommunikasjonsarbeid
 • Fokus på internasjonalt samarbeid
 • Markedsføring av potensiale i næringen i et globalt perspektiv.
 • Arrangere messer, konferanser og bedriftsbesøk


Vi ønsker at du:

 • Er en dyktig nettverksbygger – med engasjement for næringen
 • Tar egne initiativ og være selvgående
 • Er sterk på kommunikasjon og samarbeid
 • Er god på struktur, planlegging og gjennomføring
 • Har gode skriftlig og muntlige fremstillingsevne
 • Har relevant utdanning og/eller erfaring

GATH er en spennende satsing i en fremtidsrettet bransje der næringen nå ønsker å sette fart og ta posisjon. For å lykkes med dette må vi ha de rette profilene med på laget, og er dette noe som kan trigge deg så vil vi gjerne at du tar kontakt. Du vil få en spennende hverdag i en bransje i vekst. Du får gode muligheter for personlig utvikling, gode sparringspartnere innen næringen og et godt arbeidsmiljø sentralt i Ålesund.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Prosjektleder vil jobbe tett inn mot styret og inn i de ulike arbeidsgruppene. GATH samarbeider med Næringsforeningen Ålesundregionen og prosjektleder vil rapportere til fungerende daglig leder i GATH Lene Trude Solheim.

For mer informasjon kontakt styreleder i GATH Per Helge Devold, på telefon: 971 08 090 eller administrerende direktør i Næringsforeningen Lene Trude Solheim: 900 38 658 eller send spørsmål til contact@gath.no

Frist for å søke er utgått.