Calendar

Events

20 April, 2023

 

Verdiskapingskonferansen

SAS Radisson Scandinavia Holbergsgate 30, Oslo

På Verdiskapingskonferansen 2023, skal vi samle næringen og verdikjeden samt politikere og media på en felles arena og presentere et konstruktivt og godt program.

 Vi skal belyse konsekvenser av de foreslåtte endringene i rammebetingelser for havbruksnæringen, og forklare hvilke ringvirkninger disse endringene vil ha for leverandørindustri, teknologiindustri og samfunnet.

 Vi er i ferd med å få på plass rammeverket for konferansen og noen av de som skal bidra på scenen enten gjennom foredrag eller debatter.

 GATH, som har tatt initiativet, har alt fått tilbakemelding om at Norsk Industri, Eksfin, Sjømatrådet, Stiim og flere andre ønsker å bidra. Vi ønsker å involvere de andre klyngene og organisasjonene innen sjømat, havbruk og industri til å bidra i programmet.

 Målet er å samle hele næringen til en felles dag, slik at vi sammen kan få fram den samlede verdiskapningen, vise hvor viktig sjømat er for kysten, og hvor viktig denne næringen er for den globale sjømatindustrien.

En dag og et program som er viktig for Norge.

Old Events

1 desember, 2022

17:30 – 19:30

Gath Cafe’

Sted: MOLO BREW

Møt kolleger fra næringen, sosialiser og diskuter om havbruksnæringen. Presentasjon av caser for bransjen og diskutere løsninger

24 November, 2022

14:00 – 15:00

GATH WEBINAR – Bærekraft rapportering for utstyrsleverandører til havbruksnæringen

Sted: TEAMS

GATH har i samarbeid med Sparebanken Vest, Sparebanken Møre og SpareBank 1 SMN utviklet en veileder for bærekraftsrapportering for utstyrsleverandører til havbruksnæringen.

 Veilederen for bærekraftsrapportering er basert på bærekraftsdirektiv, standarder og metodikk utviklet av EU, og beste praksis. Metodikken er forsterket av EY gjennom deres omfattende erfaring med å jobbe med bærekraftsrapportering og -strategi.

 

3 November, 2022

17:30 – 19:30

Gath Cafe’

Sted: T2 – Tollbugata 2

Møt kolleger fra næringen, sosialiser og diskuter om havbruksnæringen. Presentasjon av caser for bransjen og diskutere løsninger

27 Oktober, 2022

14:00 – 15:00

GATH WEBINAR – Ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen

Sted: TEAMS

På oppdrag for GATH har Menon Economics beregnet nasjonale og regionale ringvirkninger av havbruksnæringen. 
Maja Olderskog Albertsen fra Menon vil gi en presentasjon av rapporten (på norsk). Etter det blir det en diskusjon/innlegg om hvordan innføring av grunnrenteskatt vil påvirke mulighetene rapporten fra Menon viser havbruksnæringen har.