MMC First Process kunngjorde i dag at de danner en strategisk allianse sammen med Marel.

 Vi i GATH tror dette blir en spennende utvikling innen sjømatindustrien! Marel, en global leder innen matforedling, programvare og service, og MMC First Process, en pioner innen fiskehåndtering, prosessering og kjølesystemløsninger, har slått seg sammen i en banebrytende strategisk allianse. Deres felles mål er å løfte kvaliteten på sjømat til nye høyder gjennom innovasjon, effektivitet og bærekraft.

Denne alliansen er et bevis på ansvar og forpliktelse til å drive en positiv endring i bransjen. Ved å kombinere unike løsninger kan nå MMC First Process og Marel tilby et komplett produktutvalg som dekker hele verdikjeden.

De vil også ha økt fokus på sporbarhet, noe som gjør det mulig å følge sjømatens reise fra hav til fat, og fremmer i tillegg åpenhet og tillit. Gjennom bedre ressursutnyttelse og redusert energiforbruk kan forbrukerne glede seg over sjømat med et redusert miljøavtrykk.

Gjennom dette partnerskapet bidrar de til en mer bærekraftig utnyttelse av havets ressurser.

Ved å danne denne alliansen vil disse to bedriftene kunne levere fremtidens løsninger for sjømatforedling, støttet av skreddersydd opplæring, transparente prosesser og kontinuerlig ekspertservice.

Dette er bare begynnelsen på en spennende reise, og vi i GATH ser frem til å samarbeide tett med våre medlemsbedrifter og stake ut veien for en enda mer innovativ, effektiv og bærekraftig sjømatindustri.